Słowiński Park Narodowy

+3

Słowiński Park Narodowy

Uznany w 1977 roku (przez UNESCO) za Światowy Rezerwat Biosfery, Słowiński Park Narodowy, rozciąga się pomiędzy Rowami a Łebą i zajmuje powierzchnię 18618 ha z czego 10213 ha stanowią wody a 4599 ha - lasy. Obszary ścisłej ochrony zajmują 5619 ha.

Kilka ciekawych informacji:

 • W przeszłości, na terenie parku była zatoka. Wcześniej, lądolód skandynawski pozostawił na południu parku pasmo wzgórz morenowych, z których najwyższym jest góra Rowokół
 • Różne procesy geomorfologiczne oraz działalność fal morskich spowodowały utworzenie mierzei, odzielających jeziora od morza. 

Mierzeja Gerdeńsko - Łebska:

 • Mierzeja Gardeńsko-Łebska stworzona jest w całości z morskiego piasku. 
 • Piasek, wyrzucany na plażę wędruje powoli w głąb lądu.
 • Proces ten spowodował utworzenie wydm ruchomych, poruszających się z prędkością 2-10 m/rok. 
 • Na mierzei Łebskiej wydmy osiągają nawet do 30 m wysokości a ich łączna powierzchnia przekracza 500 ha. 
 • Dalej w głąb lądu, piaski ustępują miejsca borom, w tym borom sosnowym i bagiennym.

Zwierzęta w parku:

 • Zwierzęta w parku, to przede wszystkim ptaki, których stwierdzono tu ponad 257 gatunków (150 lęgowych). 
 • Najcenniejsze gatunki to bielik, orlik krzykliwy, bociany, kruki, puchacze, orły przednie i liczne gatunki kaczek. 
 • Wśród ssaków można w parku spotkać sarny, jelenie, zające, dziki i jenoty.

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2019 r. 
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.poddabie.pl nie odpowiada.


Lokalizacja atrakcji


Słowiński Park Narodowy

Uznany w 1977 roku (przez UNESCO) za Światowy Rezerwat Biosfery, Słowiński Park Narodowy, rozciąga się pomiędzy Rowami a Łebą i zajmuje powierzchnię 18618 ha z czego 10213 ha stanowią wody a 4599 ha - lasy. Obszary ścisłej ochrony zajmują 5619 ha.

Kilka ciekawych informacji:

 • W przeszłości, na terenie parku była zatoka. Wcześniej, lądolód skandynawski pozostawił na południu parku pasmo wzgórz morenowych, z których najwyższym jest góra Rowokół
 • Różne procesy geomorfologiczne oraz działalność fal morskich spowodowały utworzenie mierzei, odzielających jeziora od morza. 

Mierzeja Gerdeńsko - Łebska:

 • Mierzeja Gardeńsko-Łebska stworzona jest w całości z morskiego piasku. 
 • Piasek, wyrzucany na plażę wędruje powoli w głąb lądu.
 • Proces ten spowodował utworzenie wydm ruchomych, poruszających się z prędkością 2-10 m/rok. 
 • Na mierzei Łebskiej wydmy osiągają nawet do 30 m wysokości a ich łączna powierzchnia przekracza 500 ha. 
 • Dalej w głąb lądu, piaski ustępują miejsca borom, w tym borom sosnowym i bagiennym.

Zwierzęta w parku:

 • Zwierzęta w parku, to przede wszystkim ptaki, których stwierdzono tu ponad 257 gatunków (150 lęgowych). 
 • Najcenniejsze gatunki to bielik, orlik krzykliwy, bociany, kruki, puchacze, orły przednie i liczne gatunki kaczek. 
 • Wśród ssaków można w parku spotkać sarny, jelenie, zające, dziki i jenoty.

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2019 r. 
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.poddabie.pl nie odpowiada.