Zatopione dzwony

Leśna ścieżka w Poddąbiu.

Zatopione dzwony

Zatopione dzwony to dwa okazałe głazy, które mają symboliczne znaczenie. Zostały one usytuowane w Poddąbiu jeszcze w latach 30. XX wieku, oznaczają one miejsce kultowego pochówku.

Kilka faktów historycznych:

  • Goci przybyli na tereny Poddąbia 2000 lat temu ze Skandynawii. 
  • Ich nową ojczyzną stała suę bałtycka wyspa, która nazwana została Gotlandią. 
  • Przemierzali tereny w jednym celu, aby dotrzeć do rzymu i go zrabować. 

Jak dotrzeć do tego miejsca?

  • Ślady po Gotach w tej niewielkiej miejscowości znajdują się w lesie.
  • Skręcając z drogi, która prowadzi do Dębiny, na leśną ścieżkę po chwili zobaczymy dwa okazałe głazy. 

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2019 r. 
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.poddabie.pl nie odpowiada.


Lokalizacja atrakcji


Leśna ścieżka w Poddąbiu.

Zatopione dzwony

Zatopione dzwony to dwa okazałe głazy, które mają symboliczne znaczenie. Zostały one usytuowane w Poddąbiu jeszcze w latach 30. XX wieku, oznaczają one miejsce kultowego pochówku.

Kilka faktów historycznych:

  • Goci przybyli na tereny Poddąbia 2000 lat temu ze Skandynawii. 
  • Ich nową ojczyzną stała suę bałtycka wyspa, która nazwana została Gotlandią. 
  • Przemierzali tereny w jednym celu, aby dotrzeć do rzymu i go zrabować. 

Jak dotrzeć do tego miejsca?

  • Ślady po Gotach w tej niewielkiej miejscowości znajdują się w lesie.
  • Skręcając z drogi, która prowadzi do Dębiny, na leśną ścieżkę po chwili zobaczymy dwa okazałe głazy. 

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2019 r. 
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.poddabie.pl nie odpowiada.