Informator

Do Poddąbia można dojechać na kilka sposobów. Samochodem najłatwiej będzie pojechać drogą do Ustki i w miejscowości Bydlino skręcić w prawo w kierunku na Rowy. Piękna leśna droga prowadząca do Poddąbia odchodzi w lewo w miejscowości Machowinko. 

Z Kierunku wschodniego (z Lęborka, Łeby, Pucka), najlepiej dojechać do Lubuczewa i przez Karzcino, Gąbino i Objazdę skierować się w kierunku Ustki, aż do Machowinka skąd prowadzi wspomniana leśna droga.

Od Zachodu najlepiej dojechać do Ustki drogą z Darłowa, a następnie przez Przewłokę i Wytowno do Machowinka.

Pociągiem można dojechać aż do Ustki a stamtąd autobusem jadącym do Rowów można wysiąść w Machowinku. Całkiem prawdopodobne będzie też znalezienie autobusu bezpośrednio do Poddąbia z Ustki lub nawet Słupska!