Polecamy

Dojazd do Podd±bia

Do Podd±bia można dojechać na kilka sposobów. Samochodem najłatwiej będzie pojechać drog± do Ustki i w miejscowo¶ci Bydlino skręcić w prawo w kierunku na Rowy. Piękna le¶na droga prowadz±ca do Podd±bia odchodzi w lewo w miejscowo¶ci Machowinko. 

Z Kierunku wschodniego (z Lęborka, Łeby, Pucka), najlepiej dojechać do Lubuczewa i przez Karzcino, G±bino i Objazdę skierować się w kierunku Ustki, aż do Machowinka sk±d prowadzi wspomniana le¶na droga.

Od Zachodu najlepiej dojechać do Ustki drog± z Darłowa, a następnie przez Przewłokę i Wytowno do Machowinka.

Poci±giem można dojechać aż do Ustki a stamt±d autobusem jad±cym do Rowów można wysi±¶ć w Machowinku. Całkiem prawdopodobne będzie też znalezienie autobusu bezpo¶rednio do Podd±bia z Ustki lub nawet Słupska!

Wizyt: 412 215, Dzi¶: 74, Osób online: 3

Kontakt i reklama Logowanie

Udostępnij stronę

Na Facebooku Wy¶lij mailem